sobota, 20 lipca 2013

EUCO - wypłaci w formie dywidendy 0,80 zł na akcje

Kolejną spółką która może kusić wysoką stopą dywidendy jest EUCO, spółka wyspecjalizowana w świadczeniu pomocy w dochodzeniu roszczeń należnych z tytułu odszkodowania, uzyskania renty lub zadośćuczynienia za szkody. Spółka w tym roku podzieli się wypracowanym zyskiem w formie dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 6,25% brutto.
Data nabycia praw do dywidendy przypada 24.09.2013, zatem mamy jeszcze czas na podjęcie decyzji czy warto oraz obserwację kursu w celu wyboru możliwie najlepszego miejsca do wejścia.

Docięcie dywidendy od kursu nastąpi 20.09.2013 zatem do dywidendy będą uprawnieni posiadacze akcji na swoim rachunku maklerskim na koniec dnia roboczego poprzedzającego tą datę.


Jeżeli chodzi o wskaźniki analizy fundamentalnej takie jak C/Z i C/WK, to nie odbiegają one zbytnio od spółek notowanych na giełdzie, oferujących podobne usługi. Również poziom zadłużenia jest na zbliżonym poziomie.

Z technicznego punktu widzenia, spółka podąża ostatnio w kanale wzrostowym wyznaczonym na poniższym wykresie.
Ponieważ do dnia uzyskania prawa do dywidendy zostało jeszcze trochę czasu warto obserwować tą spółkę, wydaje mi się że zakup spółki pod dywidendę w pobliżu linii wyznaczającej dolne ograniczenie kanału wzrostowego może w kontekście zbliżającej się dywidendy okazać się trafnym zagraniem.

czwartek, 18 lipca 2013

PGE - 0,86 zł dywidendy na akcję już na początku września

Początek września może być udany dla posiadaczy akcji PGE, ponieważ 05.09.2013 przypada dzień ustalenia prawa do dywidendy, która w tym roku wyniesie 0,86 zł. Kwota ta jest niższa od oczekiwań jakie miał rynek, ponieważ każdy marzył o poziomie podobnym do zeszłorocznego kiedy to spółka wypłaciła 1,83 zł na akcję, jednakże i tak ustalona wartość przy obecnym kursie spółki daje stopę dywidendy brutto na poziomie powyżej 5%, zatem wartym rozważenia.

Do dywidendy będą upoważnione osoby posiadające akcję na koniec notowań w dniu 02.09.2013, dzień później nastąpi odcięcie dywidendy od kursu. Co ważne na pieniądze nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ wypłata nastąpi już w tym samym miesiącu, w całości dnia 26.09.2013.


Patrząc na podstawowe wskaźniki analizy fundamentalnej
Cena / Zysk 10,01
Cena / War. Księg. 0,66
spółka wygląda całkiem dobrze, również poziom zadłużenia nie jest najwyższy
Zadłużenie ogółem [%] 28,85
Zadłużenie krótkoterminowe [%] 14,46
Zadłużenie długoterminowe [%] 14,39.

Jednakże spółce ciąży konieczność przeprowadzenia szeregu inwestycji które będą miały wpływ na wyniki spółki oraz rodzą ryzyko zwiększenia zadłużenia, a także zmniejszenia poziomu lub zaprzestania wypłaty dywidendy w latach kolejnych. Jakie jest nastawienie rynku do takiego stanu rzeczy widać było w drugiej połowie czerwca, gdy informacja o budowie elektrowni w Opolu sprowadziła kurs z 17 zł do 14 zł w niecały tydzień.

Z technicznego punktu widzenia kurs spółki znajduje się w długotrwałym trendzie spadkowym. Można by stwierdzić że spadki towarzyszą spółce od samego początku jej notowań.
Obecnie kurs spółki jest bardzo blisko dolnej linii wyznaczonego kanału spadkowego i nie wykluczony jest w najbliższym czasie korekcyjny ruch w górę. Dlatego też nie wykluczone jest że kurs spółki przed odcięciem dywidendy znajdzie się jeszcze w pobliżu poziomu 16 lub nawet 17 złotych. Tezę tą opieram na poziomach wskaźników MACD oraz RSI które są obecnie bardzo nisko i widać na nich delikatne odwrócenie się ku górze. Nie zmienia to jednak faktu, że spółki znajdującej się w kanale zniżkowym, według zasad analizy technicznej powinno się unikać.




wtorek, 9 lipca 2013

Dywidendy o stopie brutto powyżej 5%



Jest jeszcze w czym wybierać.











ASSECOSEE - jutro odcięcie dywidendy od kursu

Jutro nastąpi odcięcie dywidendy od kursu spółki ASSECOSEE, dywidenda ustalona została na poziomie 0,81 zł za akcję co przy dzisiejszym kursie zamknięcia daje stopę dywidendy na poziomie 7,96% brutto, zatem całkiem nieźle. 

Niewiadomą jest teraz dalsze zachowanie spółki po odcięciu, w kontekście bardzo słabego zachowania się naszej giełdy.
Po jutrzejszym odcięciu kurs spółki powinien znaleźć się w pobliżu poziomu wsparcia w okolicach 9,10 zł za akcję, czy poziom ten okaże się na tyle mocny aby zatrzymać dalsze spadki, okaże się niebawem.

Fundamentalnie spółka może być dobrą inwestycją długoterminową, podstawowe wskaźniki są na korzystnych poziomach:
Cena / Zysk    11,80
Cena / War. Księg. 0,76

Spółka nie jest przesadnie zadłużona
Zadłużenie ogółem [%]    10,51
Zadłużenie krótkoterminowe [%] 9,67
Zadłużenie długoterminowe [%] 0,84

oraz regularnie wypłaca coraz to wyższe dywidendy:
data
ustalenia praw
   dywidenda na akcje
2013-07-12 0,81 PLN
2012-07-02 0,36 PLN
2011-07-01 0,26 PLN
2010-07-01 0,11 PLN




czwartek, 4 lipca 2013

KGHM na trzy sesje przed odcięciem dywidendy

KGHM po gwałtownym spadku spowodowanym zamieszaniem wokół OFE oraz rozczarowaniu poziomem dywidendy zdołał odrobić już część strat. Być może sprzedający akcję opamiętali się i zrozumieli że sprzedaż akcji na kilka tygodni przed ustaleniem praw do dywidendy, których stopa dywidendy wynosi w okolicach 7,5% nie jest dobrym pomysłem.
Obecnie spółka ma za sobą pięć udanych sesji i nic nie wskazuje na to aby następne trzy sesje przed odcięciem dywidendy miałyby mieć odmienny przebieg. Z technicznego punktu widzenia warto by było jeszcze trochę pod pompować kurs spółki przed odcięciem, tak w okolice 140 złotych, tak aby po odcięciu dywidendy i późniejszym braku chęci do zakupu kurs wyhamował w pobliżu wyrysowanej linii wsparcia. Jeżeli kurs dotarł by w okolice wspomnianych 140 zł i po odcięciu spadł by o dwu-krotność dywidendy to wylądowalibyśmy w okolicach 121 zł, czyli mniej więcej na linii wsparcia. 

Czy taki scenariusz się sprawdzi to już inna historia, zobaczymy za kilka dni.

wtorek, 2 lipca 2013

Fortuna - dywidenda na koncie, lepiej późno niż wcale

Dzisiaj dostałem dywidendę z spółki Fortuna, mimo że dzień wypłaty był ustalony na 28.06.2013, to ze względu na wypłatę w EURO dopiero dzisiaj pieniądze znalazły się na moim koncie. 

Dodam tylko że rachunek maklerski mam w mBanku.

sobota, 29 czerwca 2013

Tell - decyzja w sprawie wypłaty dywidendy została odłożona na późniejszy termin

Wszystko w sprawie dywidendy miało być już jasne po 11.06.2013, jednakże decyzją WZA spółki, zadecydowano o przesunięciu terminu decyzji w sprawie podziału zysku na termin między 15.08.2013 a 31.10.2013. Decyzja ta może niepokoić inwestorów który już zakupili akcje tej spółki z myślą o dywidendzie, ze względu na fakt, iż rok temu spółka nie zdecydowała się podzielić zyskiem z jej akcjonariuszami. Sytuacja zostaje więc otwarta, nie zmienia to jednak faktu że zaproponowane wcześniej przez spółkę 1,00 zł na akcję prezentuje się ciekawie i jeżeli spółka ustali w końcu dywidendę na tym poziomie mielibyśmy do czynienia ze stopą dywidendy na poziomie ponad 11% brutto. Warto chociaż z tego powodu, monitorować tą spółkę licząc na pozytywne rozstrzygnięcie w temacie dywidendy.

Podstawowe wskaźniki analizy fundamentalnej są na niskim poziomie:
Cena / Zysk 5,56
Cena / War. Księg. 0,95

niepokoić za to może zadłużenie spółki znajdujący się na poziomie powyżej 50%

Zadłużenie ogółem [%] 53,54
Zadłużenie krótkoterminowe [%] 45,93
Zadłużenie długoterminowe [%] 7,61

jednakże jeżeli spojrzymy na wykres przedstawiający jak zmieniała się wartość zadłużenia spółki, zobaczymy że w ostatnich latach się ono zmniejsza, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.


Technicznie spółka znajduje się obecnie w długoterminowym trendzie spadkowym zapoczątkowanym w 2010 roku. Kurs spółki znajduje się właśnie w pobliżu górnego ograniczenia trendu, jednakże aby się do niego zbliżyć jeszcze bardziej kurs spółki musiał by się uporać z oporem w postaci średniej EMA200.
Na tą chwilę przełamanie trendu wydaje mi się mało prawdopodobne i większe szanse daje jego kontynuacji. Potwierdzenia tej tezy doszukałem się w zachowaniu wskaźników RSI oraz MACD które obecnie są również w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Do wyłamania się z trendu spadkowego potrzeba silnego impulsu którym mogłoby być ustalenie dywidendy w proponowanym wcześnie wymiarze.